Air Cargo / Pallet Dimensions

MAIN DECK PALLET (equivalent to IATA Tip 2)

INTERNAL VOLUME:

606 cu ft/17.16 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

15,000 lb/6,804 kg

 

MAKSIMUM EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H) Contoured

125″ x 96″ x 96″ – 317cm x 244cm x 244cm

 

LD-7 (equivalent to IATA Type5)

INTERNAL VOLUME:

379.9 cu ft/10 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

10,200 lb/4,627 kg

 

 MAKSIMUM EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H)

125″ x 88″ x 63″ – 317cm x 223cm x 160cm

P9A LOVER DECK PALLET (equivalent to IATA Type 6)

INTERNAL VOLUME:

242 cu ft/6.9 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

7,000 lb/3,176 kg

 

MAKSIMUM EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H)

125″ x 60″ x 63″ – 317cm x 152cm x 160cm

LD-11 (equivalent to IATA Type 6)

INTERNAL  VOLUME:

242 cu ft/6.9 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

7,000 lb/3,176 kg

 

MAKSİMUM INTERNAL DIMENTIONS:

(L x W x H)

125″ x 60″ x 64″ – 317cm x 162cm x 162cm

LD-8 (equivalent to IATA Type 6A)

INTERNALVOLUME:

243 cu ft/6.9 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

5,400 lb/2,450 kg

 

EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H)

96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

 

LD-4 (equivalent to IATA Type 7A)

INTERNALVOLUME:

194 cu ft/5 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

5,400 lb/2,450 kg

 

EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H)

96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

LD-3 (equivalent to IATA Type 8)

INTERNALVOLUME:

150 cu ft/4 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

3,500 lb/1,588 kg

 

EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H)

61″ x 60″ x 64″ – 154cm x 152cm x 162cm

LD-2 (equivalent to IATA Type 8D)

INNER VOLUME:

120 cu ft/3 cu m

 

MAXIMUM GROSS WEIGHT:

2,700 lb/1,225 kg

 

EXTERNAL DIMENSIONS

(L x W x H)

47″ x 60″ x 64″ – 119cm x 152cm x 162cm